Pelletkachel subsidie

Helaas is de subsidie verlopen sinds 1 januari 2020

Onze overheid geeft een minimaal €500,- subsidie op pelletkachels in Nederland. Deze Subsidie in natuurlijk mooi meegenomen, helemaal als de pelletkachel zelf ook al niet meer zo duur in aanschaf is. zo kunt u bij ons al een pelletkachel aanschaf vanaf €345,- u betaald dan eerst €845 waarna u €500,- van de overheid weer terug krijgt.

 

Pelletkachel subsidie  ISDE

Koopt u een pelletkachel om te stoken met korrels van geperste houtsnippers (houtpellets)? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Verwar pellets trouwens niet met houtpallets, die voor transport worden gebruikt.

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als die:

  • bestemd is voor de productie van warmte
  • automatisch wordt gestookt op houtpellets
  • een gesloten voorkant heeft
  • voldoet aan de norm EN 14785
  • een vermogen van 5 tot 500 kW heeft
  • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185
  • de pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst pelletkachels opgesteld. De pelletkachels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. RVO.nl actualiseert de lijst continu. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde pelletkachels. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per pelletkachel.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw subsidie.

Bron: https://www.rvo.nl

Apparaten lijst Subsidie