Garantievoorwaarden
Budget Stove verkoopt kwalitatief hoogwaardige kachels van Italiaanse Makelij, daarom geeft Budget Stove twee jaar garantie op de body en alle onderdelen van uw Pelletkachel. De aankoopdatum moet blijken uit een kopie van de aankoopnota.
 
Fabrieksgarantie: 
Fabrikanten geven vaak de garantie dat uw product na aankoop 2 jaar mee zal gaan. Valt de reparatie onder de voorwaarden van de fabrieksgarantie en is het defect te wijten aan het product zelf? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor reparatie of vervanging. De reparatie wordt uitgevoerd door Budget Stove of één van haar partners. U dient dan het product bij ons ter reparatie aan te bieden en kunt u de kachel na reparatie weer bij ons afhalen.
 
Wanneer zich er een defect voordoet binnen de geldende garantietermijn, aan de body van de kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is Budget Stove bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis te vervangen. De reparatie wordt uitgevoerd door Budget Stove of één van haar partners. U dient het product bij ons ter reparatie aan te bieden en kunt de kachel na reparatie weer bij ons afhalen. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening, gevolg-kosten worden uitgesloten.
 
Aangezien sommige situaties kunnen leiden tot schade aan de pelletkachel, welke juist voorkomen hadden kunnen worden zijn er enkele uitsluitingen.
 
SITUATIES WAARBIJ DE GARANTIE VERVALT EN NIET MEER VAN TOEPASING IS. 
-De pelletkachel niet door Budget Stove; of op een onvakkundig wijze is geïnstalleerd.
-De installatie afwijkt van hetgeen door Budget Stove is voorgeschreven.
-Als de kachel niet minimaal elke 1500 branduur volledig is gereinigd of Het toestel niet minimaal één keer per jaar is gereinigd.
-Wanneer de kachel niet meer functioneert door normale slijtage.
-Reparatie door uzelf of door derden zonder dat dit is gemeld aan Budget Stove.
-Als er sprake is van buiten komende onheil zoals; brand-, bliksem- en waterschade.
-Men geen EN+A1 gecertificeerde pellets gebruikt op basis van naaldhout.
-Men pellets van hardhout gebruikt.
-De pelletkachel van eigenaar is veranderd.
 
De garantie vervalt wanneer aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan. Verder mogen de parameters niet worden gewijzigd zonder overleg met een medewerker van Budget Stove. Ook mogen aan de pelletkachel zelf geen wijzigingen zijn of worden aangebracht.
 
Extra aanvullingen: 
Breuk in glas of keramiek valt buiten de garantie, m.u.v. schade veroorzaakt door transport welke in opdracht van Budget Stove is uitgevoerd. Op de binnenbekleding van de pelletkachel, de brander bak en de gloeispiraal zit een garantietermijn van 1 jaar.
 
Extra garantie: 
Als Budget Stove geven wij u de mogelijkheid om uw garantie uit te bereiden met een “Service aan huis” optie. Tegen een vooraf overeengekomen prijs kunt u dan gebruikmaken van deze optie. Heeft u dit niet vooraf bij ons afgesloten dan bieden wij geen gratis “service aan huis”. U dient dan de kachel bij ons ter reparatie aan te bieden en kunt u de pelletkachel na reparatie weer bij ons afhalen.
 
Reparatie: 
In eerste instantie zullen wij uw product binnen een redelijke termijn proberen te repareren of de reparatie laten uitvoeren via een reparatiebedrijf. Dit termijn is afhankelijk van uw klacht, en de beschikbaarheid van onze monteurs.
 
Kosten bij reparatie: 
Gaat uw aankoop defect binnen de eerste 2 jaar en is dit te wijten aan het product zelf? Dan zijn de reparatie of de onderdelen geheel kosteloos. De voorrijkosten vallen hier niet onder!
 
Reparatie of defect melden? 
U dient een reparatie of defect uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan bij ons schriftelijk of via email te melden. 1