Zodra de uitlaat gas temperatuur de ingestelde maximum overschrijdt gaat de kachel in alarm en vervolgens in de stop cyclus. Laat de kachel eerst zijn volledige cyclus uitdraaien.

De oorzaak van de alarm kan zijn; 1. Teveel pellet aanvoer in de hoogste stand • Stove parameters niet juist ingesteld→Verlaag de waarde van de pellet toevoer overeenkomstig met de On 1-5 stand welke de alarm heeft gegenereerd.

Indien de gassen extreem heet zijn geweest moet zelfs de thermostaat achterop de kachel gereset worden. Resetten van de thermische beveiliging is alleen mogelijk bij een volledig afgekoelde kachel Doorloop de volgende procedure voor het resetten van de thermische beveiliging;

• Verwijder de beschermkap op de achterzijde van de thermostaat door deze met de klok mee te draaien

• Druk de knop in totdat deze klikt • Plaats bescherm dop terug • Nadat de preventieve correcties aan de software zijn uitgevoerd kan de kachel weer gestart worden. • Indien de fout zich blijft herhalen neem dan contact op met Budget stove. Een geactiveerde thermische beveiliging onderbreekt de stroom naar de pellet motor. Een niet draaiende pellet motor kan veroorzaakt worden door een geactiveerde thermische beveiliging