Als tijdens bedrijf er een stroom onderbreking is geweest gaat de kachel in Alarm. Bedien Toets 4 en laat de kachel zijn stop cyclus doorlopen alvorens de kachel weer opnieuw te starten.